U obiteljskim odnosima postoji simpatičan obrazac koji je divan recept za strastvene svađe, emotivno zlostavljanje i ponekad istaknuto mjesto u crnoj kronici. Glavne uloge imaju otac zlostavljač, majka žrtva i sin vitez na bijelom konju.

Takav odnos nije ništa novo i već spada u arhetipske fenomene naše civilizacije: Sofoklo ga je obradio u “Kralju Edipu” prije više od 2000 godina. Freud ga je u jednoj od svojih halucinacija uobličio u Edipov kompleks, žudnju dječaka da ubije oca i kresne majku. Ipak, kao vrhunac neukusa, neizostavna je tema i u svakoj ozbiljnoj sapunici.

Odnos Zlostavljača, Žrtve i Viteza ipak nije tako romantičan: radi se o patološkom obrascu ponašanja koji se ne mijenja jer skoro svima odgovara.