Referendum o ulasku u EU postao je top tema početka 2012. godine. Uz poplavu poruka koje nas trude uvjeriti za ili protiv na manje ili više manipulativan način, možemo naći i dosta parodija.

Ovaj video naslovljen “Referendumska video poruka” osmiÅ¡ljen je kao parodija na TV ankete javnog miÅ¡ljenja. Parodije je najlakÅ¡e gledati kao samo humor, no i one često imaju svoju poruku: u ovom slučaju, ona je “ulasku u EU protive se nasilnici i kriminalci, a običnom čovjeku bit će lakÅ¡e”.