Što se dogodilo kada su rani kršćanski misionari Pavao i Sila krenuli širiti franšize “Crkve d.d.” u Grčkoj? Naši junaci remetili su javni red i mir, pobjegli iz zatvora i uspješno otvorili prvu podružnicu u Filipima. Sve to u jednoj noći.