Nedavna anketa pokazala je kako sedam od deset Britanaca smatra da žene starije od 39 godina ne bi trebale nositi bikini. Sada bi mogli analizirati seksizam patrijarhalne diktature, ali time bi propustili jednu zanimljivu temu. Ako je grijeh ženama samo to Å¡to u 39. godini nose bikini – makar imale fantastično tijelo – koji su to muÅ¡ki modni prijestupi na koje zatvaramo jedno ili oba oka?