U riječkom Tower centru postoji dućan koji se zove Calzedonia. Ta se prodavaonica ni po čemu ne ističe od ostalih dućana u Toweru… osim u jednoj stvari. Calzedonia je iznadprosječna po prodajnim taktikama koje se može naučiti jedino na seminarima Nečastivog.