Sadržaj ovog videa bit će poznat svima koji su u prodaji imali posla s kupcima koji misle da bi im vlasnici dućana trebali na koljenima zahvaljivati samo zato što su izrazili interes za njihove proizvode. Pogledajte kako bi poslovni odnos kupca i davatelja usluga izgledao kada bi ga preveli u svakodnevne situacije: